Mer för fler

Vi stödjer UNICEF

Mer för fler på Isaberg Höganloft

Vi vill att vårt företag ska betyda mer för fler människor och vi har valt att bl a stödja Unicefs arbete med att förverkliga barns rättigheter. Insamlingen är bara en del av vårt arbete som handlar om våra medarbetare och kunder liksom leverantörer och andra aktörer som på olika sätt kommer i kontakt med vårt företag.

Målsättningen är att mer för fler ska bli en naturlig del i det vardagliga arbetet och fungera som en motivator och drivkraft för hela företaget. Vi hoppas och tror också att våra kunder kommer att känna och uppskatta vårt engagemang.

Följ vår insamling till Unicef – för närvarande 820 901kr! Isaberg Höganloft har under julborden öronmärkt en peng för varje fullt betalande showjulbordsgäst till förmån för Unicef.

Tidigare projekt

I samband med internationella barndagen den 20 november 2012 ställde Montessoriskolan Galaxen i Gislaveds ut sitt höstprojekt om FN:s barnkonvention på Isaberg Höganloft. Alla barnen på skolan, från förskola till högstadiet har arbetat med olika artiklar om barns rättigheter. Utställningen var aktiv fram till mitten av januari och har haft många imponerade besökare som också deltagit i insamlingen. Barnen lärde sig mycket om barns rättigheter och intresserade sig för många frågor kring barns rättigheter. Totalt samlade utställningen in hela 5 000kr under perioden på frivilliga bidrag. Dessa pengar märktes speciellt Montessoriskolan Galaxen på insamlingen.

Vill du hjälpa oss?

Ditt namn/företag kommer att presenteras på insamlingen!
Klicka på denna länk och donera ett belopp direkt till insamlingen: https://unicef.se/egna-insamlingar/1188-isaberg-hoganloft-och-madame-brasserie-cafes-insamling

Bli världsförälder till UNICEF Sverige och stöd barns rättigheter:
https://unicef.se/bli-varldsforalder

Följ vår insamling
http://unicef.se/egna-insamlingar/isaberg

Mer om mer för fler på Isaberg Höganloft

Med insamlingen till Unicef vill vi åstadkomma ett par saker. Viktigt är medvetande kring Unicef som organisation och arbetet med FN:s barnkonvention, d v s mänskliga rättigheter för barn. För oss som företag är det också ett sätt att skapa engagemang, stolthet och drivkraft genom möjligheten att betyda allt för dem som annars inte skulle ha en chans. Vi tycker också att förmågan se bortom sin egen lilla plats på jorden blir allt mer aktuellt och viktigt för alla människor.

”Mer för fler” är ett långsiktigt ansvar som börjar med julbordet och insamlingen till Unicef. Den kommer att fortsätta under året i kombination med andra produkter och events. Resultatet går att följa via vår hemsida.

Har du frågor om vårt engagemang? Kontakta gärna oss!